แผนป้องกันการทุจริต

                                       องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา 

          ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

          เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต

          ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส  แสดงให้เห็นถึงเจรจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

Visitors: 133,061
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา