การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

เป็นการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

Visitors: 133,053
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา