รายงานผลการดำเนินงาน e-PlanNACC

             เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการประสานความร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในหน่วยงาน ซึ่งสำนักงาน ปปช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรายงาน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ e-PlanNACC ในรอบ 6 เดือน และ  12 เดือน

             จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน เว๊ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา