คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

จัดทำคู่มือและมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

Visitors: 133,051
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา