งานสาธารณสุข

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะ คลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก คือ

1) อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2) ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3) ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4) สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tmchnetwork.com/ หรือ Facebook : เพจ โครงการเครือข่ายสุขภาพ มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะ คลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก คือ

1) อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2) ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3) ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4) สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tmchnetwork.com/ หรือ Facebook : เพจ โครงการเครือข่ายสุขภาพ มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา