ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เรื่อง กำหนดการกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 133,055
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา