ประกาศเรื่องการขอรับแบบพิมพ์และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และการรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเรื่องการขอรับแบบพิมพ์และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และการรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา