เจ้าหน้าที่สนง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 ลงสำรวจพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการบาดาลเพื่อการเกษตรที่ม 1 และม 10

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวีระชัย กิมสูงเนิน รองนายกฯ พร้อมด้วยนายนิกร ศิริอุดม เลขานุการนายกฯ และ ส.อบต. และเกษตรในพื้นที่ พร้อมด้วยวิศวกร/ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่สนง.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 ลงสำรวจพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการบาดาลเพื่อการเกษตรที่ม.1 และม.10

Visitors: 132,693
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา