ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ เรื่อง ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้
เรื่อง ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
จากเดิมต้องชำระภาษีภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ทำการขยายเวลารับชำระภาษีไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยไม่เสียค่าปรับเพิ่ม
Visitors: 133,055
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา