ประกาศปิดทำการสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศปิดทำการสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก และในพื้นที่ใกล้เคียงมีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อเป็นการชะลอการแพร่ไวรัส องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาจึงขอปิดสำนักงานชั่วคราว ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยต่อ ผู้มาติดต่อราชการ

Visitors: 132,689
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา