โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเหมือดแอ่ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านดาบตำรวจธาดา หิรัญภูวนาถ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการได้รับเกียรติจากปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน นายสมนึก ชำนาญกุล และนางสาวรัตน์ชนก แก้วจอหอ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การกระจายของโรค และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและวิธีการฉีดวัคซีนหมาแมว ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา