ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ให้ผู้มีรายการทรัพย์สินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่ดินของตนเอง ได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 044-009759 เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้วยนะคะ 

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา