องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาจัดเตรียมสถานที่กักกันเฝ้าระวัง สังเกตุอาการ ผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา นำโดย  นายพิริยะ  ราศี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อบต. และคณะครูผู้ดูแลเด็กในเขตตำบล ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ อาคารเรียน และพื้นที่บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมา  ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่สำหรับกักกันกลุ่มสี่ยงเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการของผู้ป่วยโควิด 19 ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราจะผ่านไปด้วยกัน


Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา