โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา               แผนงานการเกษตร โดย นายอาทิตย์ ถีสูงเนิน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2564            เนื่องในโอกาสมกามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีกิจกรรม การปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช                ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน            จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ผู้อำนวยการ รพ.สต.เหมือดแอ่  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาเข้าร่วมโครงการ

Visitors: 132,687
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา