โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  ดาบตำรวจธาดา   หิรัญภูวนาถ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา นายนิคม ชาสูงเนิน และกำนันตำบลเสมา นางสาว จาฎุพัจน์  เพียซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 60 คน

Visitors: 132,684
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา