กิจกรรมอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา่ลัย ณ ถนนเส้นบ้านทะเล - บ้านแก่นท้าว และวัดธรรมจักรเสมาราม (วัดพระนอน) โดยได้ความร่วมมือจากผู้บริหาร -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ข้าราชการ - พนักงานจ้าง นักศึกษา ตามโครงการยกระดับ เศรษฐกิจ และสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิยาลัย  ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้าแหล่งศิลปะวัฒนธรรม วัดพระธรรมจักรเสมาราม        (วัดพระนอน) บ้านคลองขวางหมู่ที่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา