โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2564 ณ บึงสาธารณะเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตตำบลเสมา เข้าร่วมกิจกรรม

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา