กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาได้จัดโครงการ กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ""กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย    วันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563"" ""กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รวมพลังคนเสมา นำพาชีวิตตามรอยพ่อ เพื่อวิถีชีวิตใหม่" "กิจกรรมสินค้า OTOP    นวัตวิถีตำบลเสมา"" โดยมี คณะผู้บิหารท้องถิ่น คณะผ้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง อบต.เสมา และประชาชนชาวตำบลเสมา เข้าร่วมโครงการ      โดยมีนางปิยวรรณ  ผลเพิ่ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และท่านดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เป็นประธานเปิดโครงการ  พร้อมด้วย   ณ บริเวณบึงสาธารณะเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา      โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศกาล ร.9 กิจกรรมเดิน- วิ่ง และการจัดแสดงสินค้า OTOP ของชาวตำบลเสมา

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา