กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 (28 ต.ค. 2563)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น  ณ บริเวณบึงสาธารณเหมือดแอ่ และ บึงสาธารณบ้านทะเล ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา สำนักงานปลัด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตตำบลเสมา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"2563 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี ท่านดาบตำรวจธาดา หิรัญภูวนาถ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  เป็นประธานโครงการ

Visitors: 132,688
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา