รับถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุอุทกภัย 15 ต.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา                                        ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พร้อมด้วย กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน        ตำบลเสมา และประชาชนในเขตตำบลเสมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านทะเล หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง หมู่ที่ 11 บ้านแปะโนนไฮ และหมู่ที่ 14 บ้านแก่นนคร รวมทั้งสิ้น  59 ราย ร่วมต้อนรับ นายวิเชียร     -  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัย จำนวน 200 ราย 13 ตำบล ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว

Visitors: 132,684
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา