พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)

วันศุกร์ที่  23 ตุลาคม 2563   นายพิริยะ  ราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5    วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

Visitors: 133,055
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา