กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ป้องกันยุงลาย

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน ,รพ.สต.หินตั้ง และ รพ.สต.เหมือดแอ่  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมไข้เลือดออก ในวันที่ 14  ต.ค. 2563 เวลา  09.00 น. – 11.00 น.   ณ  รร.บ้านส้มกบงาม ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอสูงเนิน ท่านสุรศิษฐ์  อินทรกรอุดม ประธานในพิธี พร้อมด้วย อบต.เสมา ,กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสมา ,อสม.ประจำหมู่บ้าน ,โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า ,โรงเรียนบ้านส้มกบงาม ,ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จาก กิจกรรมข้างต้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ท่าน ด.ต.ธาดา  หิรัญภูวนาถ ได้มอบหมายให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ท่านนิคม   ชาสูงเนิน พร้อมด้วย ข้าราชการ ,จนท. ,พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมไข้เลือดออก เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงอันตรายของยุงลาย

 
Visitors: 133,057
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา