โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563

      วันที่​1​กันยายน​2563  สำนักงานปลัด​  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา​ อำเภอสูงเนิน​ จังหวัด​นครราชสีมา​  จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ ณ​ ศาลาวัดเหมือดเเอ่ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด โดยมี ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงMOU เพื่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2563 กับสถานศึกษาในเขตตำบลเสมาที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 6 สถานศึกษา 
       กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ สันทนาการ ละลายพฤติกรรมปรับตัวเข้ากับเพื่อน การบรรยายประกอบสื่อความสำคัญของปัญหาและโทษของยาเสพติดในปัจจุบัน  โดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
Visitors: 132,687
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา