ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน แลละการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 133,061
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา