วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นและร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

 

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา