โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.เสมาประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากรผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.เสมาประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.เสมาประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 โดยมี นายอรรคพล  ทิมอุดม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และนายพิริยะ  ราศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา กล่าวรายงานเปิดโครงการอบรมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เสมา เข้าร่วมอบรม  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำหนดการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562  ณ บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ และกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วเรียนรู้วิธีการแปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีในท้องถิ่น จังหวัดเลย และเข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มพัฒนาการชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการผลิตสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้ว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สายตรง นายกฯ 

ท่านสามารถส่งข้อมูล ข้อความถึงนายกฯ ได้โดยตรง
ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย

โปรดพิมพ์ข้อความลงในช่องให้สมบูรณ์
Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา