โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเสมา 19 กย.62

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้กล่าวเปิดงาน พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเสมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจนครบหลักสูตร โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทรกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 

 

 

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา