โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19 กย. 62

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการเรียนรู้รอบด้าน พัฒนาการสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เสมา ประจำปีงบประมาณ 2562

        โดยในปีนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางสาวปวริศา สิโรฒม์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง        

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเสมา 5 แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านทะเลหินตั้ง ศพด.บ้านแก่นท้าว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเหมือดแอ่ ศพด.บ้านโสกแจ้งและ      ศพด.บ้านส้มกบงาม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 117 คน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ฟาร์มแพะเพชรรัตน์  ค่ายสุรนารี

    โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     ค่ายสุรนารี    ซึ่งได้ให้การดูแลเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี  ให้ความรู้ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กเล็กอีกด้วย 

     ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพาหนะ จาก ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 พันเอกสมภพ  ภาระเวช    โดยได้นำรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน  มารับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมาไปยังแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวและหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  ได้นำส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถึงที่หมายด้วยความสวัสดิภาพ

Visitors: 133,061
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา