บรรเทาภัยแล้ง 15 สค.62! ล่าสุด

                       อบต.เสมา เร่งบรรเทาความเดือดร้อน จากภัยแล้ง

    วันที่ 15 ส. ค. 2562 เวลา 09.00 น. จากสถานการณ์ภัยแล้งปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อประชาชน บ้านโสกแจ้ง ชุมชนมาบตูมหวาน ม.8 และ บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ 15 ต. เสมา อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ในขณะนี้
    ดังนั้น อบต. เสมา จึงจัดให้รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 12, 000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคเข้าช่วยเหลือประชาชน  โดยจัดส่งน้ำ 3 เที่ยว เป็นจำนวน 36,000 ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน 

      ในการนี้ยังได้รับการสนับสนุน จากนายเสกสรร หวลขุนทด ส.อบต.ม.15 , ประชาชนบ้านอยู่เจริญ และ พี่น้องประชาชนชุนชนมาบตูมหวาน ม.8 เข้าช่วยเหลือในการแจกจ่าย - จัดส่งน้ำ.

วันที่ 10 ส. ค. 62 เวลา 07. 00 น.

        เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชน บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ 15 ต. เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งขาดแคลงน้ำสำหรับอุปโภค ดังนั้น อบต. เสมา จึงได้จัดส่ง นักป้องกันฯ , จนท. และ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 12, 000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคเข้าช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน โดยจัดส่งน้ำ 4 เที่ยว เป็นจำนวน 48,000 ลิตร      

           ในการนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จาก นายอำนาจ ดอกสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 พร้อมด้วยลูกบ้าน เข้าช่วยเหลือในการจัดส่งน้ำ เสร็จสิ้นภารกิจ เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.

Visitors: 133,053
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา