โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและสังคม 9 สค.62

นายอำนวยศิลป์ มานะงาน ปลัดอาวุโสอำเภอสูงเนิน

เป็นประธานเปิดโครงการ

นายอำนวยศิลป์ มานะงาน ปลัดอาวุโสอำเภอสูงเนิน มาเป็นประธานเปิดโครงการ

และร่วมเป็นวิทยากรพิเศษด้วย

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา