กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 วันที่ 12 ก.ค. 2562  เวลา 08.30 น. รพ.สต.หินตั้ง , รพ.สต.เหมือดแอ่ , อสม.ต.เสมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา โดยมีท่าน ด.ต.ธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา นายวิฑูรย์  ฉัตรชูเกียรติกุล ผอ.กองช่าง น.ส.นิภาวรรณ  บุญธรรมเจริญ ผอ.กองคลัง น.ส.นรีกานต์  ดีขุนทด หน.สป.อบต.เสมา ได้นำ ข้าราชการ , จนท. อบต.เสมา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7 และ บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ต.เสมา โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบทในภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย

            กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบทในภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย

                                                         ด้วยมาตรการ 3 ก. ปลอดภัยจากยุงลาย

                                                                             เก็บบ้าน

                                                                             เก็บขยะ

                                                                              เก็บน้ำ

                                                  ชาว เสมา ร่วมใจ ทุกคนปลอดภัยจากยุงลาย


 

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา