พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ทำการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย  ในวันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ บ้านหินตั้ง ม.5  ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งมีผู้ได้รับเชื้อไข้เลือดออกจำนวน  5  ราย

                                                                          อบต.เสมา ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย  

Visitors: 133,055
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา