เรื่อง การใช้บริการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน และรับบริจาคหนังสือต่างๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาได้จัดตั้งที่อ่านหนังสือท้องถิ่น  รักการอ่าน  จำนวน 3 แห่ง คือ  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลหินตั้ง  หมู่ 4  ต.เสมา อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 

2. ศาลาหมู่บ้านทะเลบน  หมู่ 16  ต.เสมา  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

3. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  หมู่ 2  ต.เสมา  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา 

             องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป  สามารถใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น  รักการอ่าน  ได้ตามสถานที่ดังกล่าว และประชาชนที่สนใจจะขอรับบริจาคหนังสือ  สามารถติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  หมู่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา