โครงการ รณรงค์สร้างความปลอดภัยและป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562 เมื่อ 23 พค. 2562

 โครงการ “รณรงค์สร้างความปลอดภัย และป้องกันเด็กจมน้ำ” ประจำปี 2562

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 23  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

 

            งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา   ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเสมา  ได้จัดทำโครงการ “รณรงค์สร้างความปลอดภัย และป้องกันเด็กจมน้ำ” ขึ้น  เพื่อให้ความรู้ ความตระหนักกับเด็ก  เยาวชนและอปพร.ในตำบลเสมา  สามารถเป็นแบบอย่างการดำเนินงานที่ดี  มีประโยชน์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  โรงเรียน  และหน่วยงานราชการ   ฝึกปฏิบัติการเอาตัวรอดจาการจมน้ำ  การช่วยคนจมน้ำ  และการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ  อย่างถูกวิธีและถูกต้องต่อไป

 

                      โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร จากมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรม ธรรมสถาน

           โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและอปพร.ในตำบลเสมา รู้วิธีการลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

                        2. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและอปพร.ในตำบลเสมา รู้วิธีช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล

            3. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและอปพร.ในตำบลเสมา รับรู้สถานการณ์และสามารถจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

                        4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายในชุมชน

 

            ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  ท่าน  ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  เป็นประธานในการเปิดโครงการ

                                                                                                                      อ่านข่าวนี้ Tnews คลิ๊ก

 

 

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา