แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                การเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding รูปแบบใหม่

 กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ผู้เสนอราคาสามารถจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคาก่อนบันทึกข้อเสนอด้านราคา และสามารถบันทึกข้อเสนอด้านราคาได้ในวันเสนอราคาเท่านั้น สำหรับการจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคา ผู้เสนอราคายังคงสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดเอกสารจนถึงวันที่เสนอราคาเช่นเดิม ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เริ่มใช้งานการเสนอราคารูปแบบใหม่กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เริ่มประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

 

Infographic ขั้นตอนการเสนอราคา e-bidding รูปแบบใหม่

 cr.ข้อมูลจาก http://www.gprocurement.go.th

 

Visitors: 133,056
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา