มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (กรณีฉุกเฉิน) 19 มิ.ย. 62

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (กรณีฉุกเฉิน)

  ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติ

ที่ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 133,057
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา