โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562

ชาวบ้านตำบลเสมาร่วมมือร่วมใจ ใช้มาตรการ 3 เก็บ

เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกัน 3 โรค

"ไข้เลือดออก  ไข้ปวดข้อยุงลาย  และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า"

Visitors: 133,061
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา