กองช่าง

 


กองช่าง 

 

นายวิฑูรย์       ฉัตรชูเกียรติกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นายภาวัติ         ขันติโสภณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

                                                                                            

นายศิลนคร         ดุขุนทด                               นายปัฐถกาญฬ  ทศธรรม

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                        ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

  

นางสาวปวีณา     บุญใหญ่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา  สุบังกช

จ้างเหมาบริการ

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา