โครงการเสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โตไปไม่โกง 11 มิย.2562

 

โครงการ "เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล"                               ประจำปี ๒๕๖๒

   กิจกรรม  ฝึกอบรมให้แก่เยาวชนในหัวข้อ  "โตไปไม่โกง"

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบล เสมา 

กลุ่มเป้าหมาย  เด็กและเยาวชน ในตำบลเสมา จำนวน ๘๐ คน

 

                   โครงการ "เสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล"  ประจำปี ๒๕๖๒

   กิจกรรม  ฝึกอบรมให้แก่เยาวชนในหัวข้อ  "โตไปไม่โกง"

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบล เสมา 

กลุ่มเป้าหมาย  เด็กและเยาวชน ในตำบลเสมา จำนวน ๘๐ คน

 

 

Visitors: 132,693
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา