โครงการ Big Cleaning Day ณ หมู่ที่ 2 11 14 ตำบลเสมา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา นำโดย ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนบ้านโสกแจ้ง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม รณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2564  ณ บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14  ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา