โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2565 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จัดทำโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงอินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.เสมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเสมาเข้าร่วมโครงการ

Visitors: 133,056
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา