โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลเสมา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลเสมา กิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา"โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการรพ.สต.หินตั้งและเหมือดแอ่ เจ้าหน้าที่อบต.กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา