โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 18 มกราคม 2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยความร่วมมือของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หมู่ 2 บ้านแก่นท้าว หมู่ 14 บ้านแก่นนคร และหมู่ 11 บ้านแปะโนนไฮ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Visitors: 133,061
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา