โครงการ Big Cleaning Day ณ บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา นำโดย ดาบตำรวจธาดา  หิรัญภูวนาถพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนบ้านโสกแจ้ง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม รณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2564  ณ บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา