โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลเสมาเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 70 คน และคณะวิทยากรจาก ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

Visitors: 133,055
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา