แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา