องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPAประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เข้ารับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม    ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

Visitors: 133,058
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา