พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกครั้งที่1 case ที่1 บ้านส้มกบงาม หมู่ที่ 9 จำนวน 1 ราย และบ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ราย ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้งได้แจ้ง case ไข้เลือดออก 1 case บ้านส้มกบงาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ แจ้งไข้เลือดออก 2 case บ้านโสกแจ้ง ตำบลเสมา ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และบริเวณบ้านผู้ป่วยในรัศมี100เมตร

Visitors: 132,692
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา