ประชุมให้ความรู้กับเกษตรในตำบลเสมาผู้เลี้ยงโค กระบือ กับโรคใหม่ โรคลัมปี สกิน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมคิด พฤทยานันต์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน จาก สำนักงานปศุสัตว์ พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิง รัตน์ชนก แก้วจอหอ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตำบลเสมาให้คำแนะนำและบรรยายความรู้ ในการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในโค กระบือ “โรคลัมปี สกิน" พร้อมทั้งทำความเข้าใจในการรักษาสัตว์ป่วย แนะนำการกำจัดพาหะของโรค ได้แก่ ยุงและแมลงดูดเลือด เพื่อลดการระบาดของโรค ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขต ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 133,053
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา