ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จัดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี นายเติมศักดิ์ ศรีเพ็ชร เป็นประธานสภา อบต.เสมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

Visitors: 133,061
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเวปไชต์ของเรา